Tidlista 2008

Normtid och tidlista 2008

 

Normtid är en objektivt mätt tid för att utföra olika typer av reparationsarbete av glas och fönster. Den ligger till grund för ackordsarbete enligt kollektivavtalet med Sveriges Byggnadsarbetareförbund men används även vid upphandling av glasmästeritjänster av kommuner sedan 1980-talet. Den har även använts för att kunna ge ett fast pris för fönsterreparationer till konsumenter. Normtiden togs fram i början av 1980-talet och har korrigerats vid återkommande kollektivavtalsförhandlingar.

Varje glasmästeri sätter sina egna tim- och materialpriser utifrån företagets egna förutsättningar och leverantörsavtal. Glasbranschföreningen arbetar ej med och kan och får inte heller av konkurrensrättsliga skäl utge rekommenderade timpriser eller prislistor för material.

Skriv ut sidan