Anlita alltid MTK-auktoriserade företag!

Glas är möjligheternas material. Det släpper in dagsljus, dämpar buller, skyddar mot brand, stoppar farlig strålning, ger skydd mot beskjutning och försvårar inbrott. Men det gäller att välja rätt glas och montera det rätt! Ett litet fel kan få stora följder. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller allvarliga säkerhetsrisker.

Trygghet åt kund

Det är viktigt att du anlitar MTK-auktoriserade glasföretag som följer rådande branschregler. Detta så att du kan garantera säkra glasmiljöer. MTK-auktorisationen syftar till att ge trygghet för kunden och säkerhet för utförande företag att montage alltid blir utfört på rätt sätt. I regelverket för att vara auktoriserad finns krav på att utbildade medarbetare finns på plats vid montaget samt att egenkontroll görs av utfört arbete.

Höga krav på utbildning

Alla MTK-auktoriserade företag utbildas fortlöpande på Glasbranschföreningens skola i Katrineholm. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Det är även Glasbranschföreningen som administrerar MTK-auktorisationen samt utför stickprovsbesiktningar av utförda montage.

MTKs anvisningar

Glascentrum är ett fristående dotterbolag till Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Det är Glascentrum som reviderar, uppdaterar och ger ut MTKs anvisningar, vilka baseras på Boverkets byggregler och är tillämpningsanvisningar till de avsnitt som är relevanta för glas. Glascentrum är sakkunnig glasrådgivare och medverkar vid utbildningar och informationstillfällen.

Skriv ut sidan