Bilglastider och consulting

Företaget CAB arbetar med att ta fram kalkylsystem för beräkning av reparationskostnader för bilglas. De tar fram tidunderlag för både för skade- och allmänreparationer. Deras produkt CABAS Glas är en specialanpassning av CABAS för bilglasmästare som utför försäkringsskadearbeten.

Läs mer om CABAS Glas

Skriv ut sidan