Nordisk samverkan

Glasbranschföreningen träffar årligen representanter från glasbranschorganisationerna i Danmark (Glarmesterlauget) och Norge (Glassbransjeforbundet) för att diskuskutera önskvärda samarbeten länderna emellan. Främst gäller det energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter. 

Förutsättningarna för medlemsföretagen i Skandinavien är likartade, vilket gör att samarbete kring en rad angelägna frågor är naturligt och framgångsrikt. 

Skriv ut sidan