Café med bärande glas vinner arkitekttävling

Stockholm, 2014-04-02

Besökarna på Nordbygg möts i år av ett helt nytt glascafé i entréhallen. Det är vinnarbidraget ”Bärande möte” i arkitekttävlingen ”Nya ögon på glas” som byggts upp där.

Det är Pauline Algeröd och Daniel Karlsson från Tjörn, båda arkitekturstuderande på Chalmers i Göteborg, som utformat det spännande glascaféet. De vann juryns gillande i konkurrens med 48 andra tävlingsbidrag från arkitekturstudenter i Sverige.

- Det känns helt underbart att vi vann! I vårt förslag, ”Bärande möte”, förändrar vi synen på glaset genom att låta det bära. Det som vanligtvis är bärande, betongen, använder vi istället dekorativt för att förhöja det material som vi vill visa. Vi påvisar styrkan som glaset har och med det dess möjligheter. Genom glasets transparens förstärks upplevelsen av betongbalkarnas tyngd och ökar kontrasten med de olika materialen. Vi har också varit måna om att utforma något som går att realisera och nu kommer vi att sätta oss tillsammans med en konstruktör för att utveckla och förverkliga glascaféet, säger Pauline Algeröd och Daniel Karlsson, som ser fram emot att fika i sitt eget vinnarprojekt på mässan.

Stort intresse och hög kvalitet

Karin Lindskog på Glasbranschföreningen ser fram emot att visa upp glasets kvaliteter i ett nyskapande utförande som ”Bärande möte”.

- Redan i höstas när vi turnerade runt i Sverige, med våra materialdagar på landets arkitektskolor, märkte vi att intresset för glas är stort. Att så många sedan deltagit i tävlingen är vi väldigt glada för, säger Karin Lindskog och tillägger att glas inte är ett okomplicerat konstruktionsmaterial, men att tävlingsbidragen genomgående håller mycket hög kvalitet.

Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening kommer tillsammans med sina medlemsföretag att bygga upp glascaféet i mässhallens entré. Caféet är öppet för besökarna och ger möjlighet att på nära håll studera och uppleva mötet mellan det bärande glaset och de flytande betongbalkarna, samt förstås ta en fika.

Juryns utlåtande om vinnarbidraget:
"Ett exempel på när en tydlig idé blir slagkraftig och illustrativ. Man lyfter fram och gestaltar glasets ”okända” egenskaper med en sinnrik dramaturgi. En skir silhuett av stående glas sammanlänkande i en vågrörelse bildar ett immateriellt fundament för det tyngsta av material - betong. Glas är betraktat som ett bräckligt och sprött material, inte som ett bärande, robust och statiskt tryggt. Här ställs begreppen på ända: det annars burna, inramade, bär här massiva betongbalkar på sin slanka rygg och verkar utan att synas. Man visar hur glaset kan kombineras med material som man vanligtvis inte tänker är förenligt på detta sätt. Två starka material i samverkan, där glaset med sin böljande struktur tillsammans med ”svävande” betongbalkar bildar en konstruktion i statisk harmoni. Detta är ett förslag som utgår från enkel geometrisk princip, vilken ger en intrikat sammanhängande helhet, och väcker idéer om glasets outgrundliga egenskaper och förmågor. Detta förslag kommer att inspirera och förändra bilden av hur glas kan användas."

Fakta om tävlingen - Nya ögon på glas

Nya ögon på är en tävling för arkitekturstudenter med syfte att öka deras kunskap om material på ett lustfyllt sätt. Denna gång fokuserar tävlingen på glas, och därmed också på metall som bärare och stödmaterial för glaskonstruktioner. Tävlingen arrangeras nu för tredje gången och bakom initiativet står Stockholmsmässan och Svenska Teknik- & Designföretagen. Då kommande tävling handlar om att bygga med glas sker samarbetet denna gång med Glasbranschföreningen (GBF) och Svensk Planglasförening (SPF).

Tävlingens uppgift är att skapa ett café av glas med metall som stödmaterial. Det vinnande bidraget kommer att byggas upp i full skala under Nordbygg, Nordens största mässa för bygg- och fastighetsbranschen som hålls på Stockholmsmässan i april 2014.

En central tanke med Nya ögon på Glas är att ge studenterna en naturlig möjlighet att möta landets branschorganisationer för byggmaterial och ta del av den kunskap som dessa har. Därför börjar aktiviteten med en materialdag, där föreläsare från branschorganisationerna, GBF och SPF och deras medlemsföretag genomför teknik- och inspirationspass. De tar med studenterna på en resa genom materialets historia, egenskaper och möjligheter.

Skriv ut sidan