Bild: 

Glasbranschens asbestutbildning

Eventnummer: 797

2017-10-18 09:00 till 2017-10-19 16:30ArbetsmiljöutbildningGävle

Glasbranschföreningen erbjuder till hösten 2017 en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med eller bearbetar fönsterkitt som innehåller asbest. Enligt § 19 i AFS 2006:1 ska den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ha genomgått sådan utbildning om asbest som minst omfattar de avsnitt som denna kurs behandlar, se i utbildningsinnehållet nedan.

Utbildningen syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska kunskaper om centrala säkerhetsaspekter samt att utbilda i bearbetningsteknik för att minimera spridningen av asbestdamm.

Efter godkänd utbildning blir personen behörig att arbeta i inneslutet utrymme med undertryck som har en två- eller trevägs luftsluss för personlig sanering. Personen får också utföra serviceglasning utomhus i anslutning till berörd fastighet. Utbildningen innefattar dock inte kunskaper i att bygga trycksatt saneringsutrymme.

Plats

Scandic Gävle Väst
Deltagare som vill övernatta på hotellet bokar själva rum på: www.scandichotels.se

Avgift

Medlem i Glasbranschföreningen - 5 500 kr exkl moms
​Icke medlem - 9 500 kr exkl moms

Utbildningsinnehåll - 2 dagar

Teori

 • Regelverk och föreskrifter
 • Grundläggande kunskap om asbest
 • Kunskap om var asbest kan påträffas
 • Hälsorisker
 • Krav på medicinska kontroller
 • Nödfallsåtgärder
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Avfallshantering

Praktik

 • Hantering av maskinell utrustning
 • Hantering av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder
 • Sanering och personlig sanering

Tider

Dag 1
09.00 Samling, registrering och morgonfika
17.00 Avslutning

Dag 2
08.00 Morgonfika
16.30 Avslutning

Utbildningen erbjuds på 12 orter

Under hösten 2017 kommer Glasbranschens asbetsutbildning att hållas på 12 orter runt om i landet. Utbildningen kommer därefter att förläggas till Glasskolan i Katrineholm, se www.gbf.se/kurser. 

Anmälan till Gävle 18-19 oktober 2017

 

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan