INSTÄLLD KURS - Dörrmästarutbilding

2017-05-31 10:00 till 2017-06-01 16:00DörrmästarutbildningGlasskolan i Katrineholm

Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. Kraven kan exempelvis gälla:

 • Inbrottssäkerhet
 • Brandskydd
 • Tillgänglighet
 • Utrymning
 • Skottskydd
 • Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt

I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor samt även kunna utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader.

För att öka kunskapen och lås- och beslagprodukter för dörrpartier har denna kurs har tagits fram i samarbete med branschens leverantörer.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren veta vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på dörrpartier av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika profilkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottssäkerhet, tillgänglighet, nödutrymning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Deltagarna får en genomgång av de krav som i olika lagar, förordningar och regler ställs på ett dörrparti samt hur kraven uppfylls. Kursen innehåller krav om:

 • Brandsäkerhet för dörrar och väggar (BBR, MTK-Brand)
 • Inbrottsskydd (EN 1627, SSF 200, MTK-Skydd)
 • Personskydd, säkerhet – glas, klämrisk (BBR, MTK-Säkerhet)
 • Tillgänglighet (BBR)
 • Utrymningskrav (EN 179, EN 1125, BBR)
 • Skottsäkerhet för glas och profil, infästning i vägg (MTK-skydd)
 • Explosion (MTK-skydd)

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Kurslängd

2 dagar

Medverkande

Tommy Sköld, säkerhetskonsult, Projsec
Jörgen Häll, glasexpert och VD, Glascentrum

Kurstider

Dag 1: kl 10.00-17.00, med fika från kl 09:30.
Dag 2: kl 08:00-ca 16.00.

Kursavgift

5 000 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen.
10 000 kr exkl. moms för icke medlemmar

Praktisk och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer.

 

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan