Bild: 

Kurs i Tjänstemannaavtalet

Eventnummer: 857

2018-03-15 09:00 till 16:00Juridik - Arbetsrättsutb.Best Western Plus Sthlm Bromma, Stockholm

För första gången i Glasbranschföreningens historia hålls nu en renodlad kurs i Tjänstemannaavtalet. Fokus i kursen ligger på villkoren i Tjänstemannaavtalet och relevant arbetslagstiftning berörs i begränsad omfattning. Tjänstemannaavtalet tecknas med Glasbranschföreningen, Måleriföretagen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen samt Plåt & Ventföretagen och det är vi som håller kursen. På kursen kommer chefer, arbetsledare, personalhandläggare och lönehandläggare från samtliga medlemsföretag och fokus kommer endast att vara på tjänstemannafrågor. Ta chansen att fördjupa dig i detta kollektivavtal.

Program

  • Introduktion
  • FINFA - Svensk försäkringsinformation - om tjänstepension och försäkringar
  • Avtalets omfattning
  • Anställningsformer
  • Arbetstidsregler
  • Frånvaroregler: semester, föräldralön, arbetstidsförkortning mm.
  • Anställningens upphörande
  • Frågor och avslutande diskussion

Genomgångarna är utifrån Tjänstemannaavtalet.

Kursledare

Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist på Glasbranschföreningen samt arbetsrättsjurister från de tidigare nämnda arbetsgivarorganisationer.

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan