Lärlingscoachning

2018-08-01 00:00 till 2019-07-31 00:00Andra kurserDistans

Stöd i den teoretiska inlärningen

Glasbranschförneingen har utvecklat en kurs som ger stöd åt lärlingar med den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Kursen består av fem delar som bygger på fem utbildningshäften. Kursen kan påbörjas när som helst efter det att lärlingen blivit registrerad.

Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildningen på Glasbranschföreningen, gör en individuell lärlingsplan för lärlingen och ser till att överenskommen kursplan hålls. Joakim rättar även övningsuppgifter och skrivningar över nätet samt samlar in underlag från de praktiska proven. Lärlingscoachning bekostas av branschen och är således kostnadsfri för företag med lärlingar.

Syfte
Att ge stöd till lärlingen med att läsa in den teoretiska delen av yrkesutbildningen.

Målgrupp
Lärlingar Kurslängd Individuellt Kursledare Joakim Länder, Glasbranschföreningen Kursavgift Kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen.

Kurstillfälle
Kontakta Joakim Länder 08-453 90 69 / 072-516 67 23
Joakim.lander@gbf.se

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan