Praktisk Dörrmästarutbildning - mekaniska och elektriska lås och beslag

Eventnummer: 817

2018-05-16 09:30 till 2018-05-17 16:00DörrmästarutbildningGlasskolan i Katrineholm

I dag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och vid brand, den ska tillgänglighetsanpassas och den ska kunna öppnas och stängas på olika sätt. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. För att dörrpartiet ska fungera som avsett är det viktigt att installationen av lås- och beslagsprodukterna görs korrekt.

Kursens mål

Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man monterar, ansluter och justerar olika mekaniska och elektriska lås- och beslagsprodukter för dörrpartier i glas- och metallkonstruktioner samt kunskap om hur produkterna fungerar. I kursen ingår produkter från flera tillverkare och leverantörer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. För att tillgodogöra sig kursen behöver deltagarna ha minst tre års branscherfarenhet. Denna kurs är obligatorisk för företag som ska bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Dag 1 behandlar mekaniska lås och beslag och dag 2 elektriska lås och beslag:

Dag 1:

  • Uppbyggnad av mekaniska lås, nomenklatur
  • Olika modeller och användningsområden
  • Genomgång av olika slutbleck
  • Montering, demontering, felsökning och justering av mekaniska lås och beslag
  • Genomgång av godkänd låsenhet

Dag 2:

  • Grundläggande ellära
  • Elslutbleck
  • Uppbyggnad och funktion av elektriska lås
  • Kopplingar
  • Montering, demontering, felsökning och justering av elektriska lås och beslag

De praktiska övningarna innebär att utifrån mottagen beslagsleverans färdigmontera med objektsinställning. Montaget genomförs på minidörrar, både enkel- och pardörrar.

Dag 2 avslutas med ett kunskapstest

Medverkande

Håkan Berglund, AB Tollor
Stefan Adolfsson, Göthes Industribeslag AB

Kurstider

Dag 1: kl 09:30-17.00, med fika från kl 09:00.
Dag 2: kl 08:00-ca 16.00.

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen.
11 800 kr exkl. moms för icke medlemmar

Praktisk och teoretisk dörrmästarutbildning ges i samverkan med branschens leverantörer.

 

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan