Utbildning i glasberäkningsprogrammet ClearSight

Eventnummer: 803

2017-11-20 09:30 till 2017-11-21 16:00Andra kurserHotell John Bauer, Jönköping

Forskning om glas som konstruktivt material vid Lunds Tekniska Högskola har resulterat i beräkningsprogrammet ClearSight. Programmet kan användas för att dimensionera exempelvis laminerat glas i räcken. I den nya versionen kan man även göra beräkningar på isolerrutor. För att få en programlicens måste användaren gå två kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få kunskap om dimensionering. Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram för beräkning av laster och lastkombinationer, ClearLoad.

Kursens mål

Deltagarna ska efter avslutad kurs förstå hur ClearSight är uppbyggt, hur det används, dess begränsningar samt genom ett antal exempel kunna utföra beräkningar med olika typer av infästningar.

Målgrupp

Personer som har goda kunskaper om glas samt har kännedom om dimensioneringsfrågor.

Kursinnehåll

Kursen ger en bakgrund till och genomgång av programmets olika delar och hur det används. Deltagarna får ett antal beräkningsexempel som löses både gemensamt och individuellt.

Medverkande

Kent Persson, TeknD, Lunds Tekniska Högskola
Alf Rolandsson, glaskonsult, Roland & Roland AB

Kursavgift

9 750 kr exkl moms för medlemmar i GBF, BF och SPF. I avgiften ingår en licens av beräkningsprogrammet, hjälpprogrammet för laster och lastkombinationer samt kurskostnad.
 

 

 

 

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan