Allt bättre lokalt företagsklimat men på nationell nivå kvarstår fjolårets bottennotering

Rapport från Svenskt Näringsliv

2018-05-15 11:26

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. Resultatet visar en fortsatt förbättring av det lokala företagsklimatet, där rekordmånga kommuner i år får betyget ”bra” i sammanfattande omdöme. Allra högst betyg får Munkfors i Värmland. Men trots förbättrat resultat på lokal nivå ligger det nationella företagsklimatet kvar på fjolårets bottennotering.

I över 20 år har Svenskt Näringsliv frågat företagare om hemkommunens företagsklimat. I årets undersökning svarade nästan 31 000 företagare.

– Vi har jobbat långsiktigt för att hela Sverige ska ha ett bra lokalt företagsklimat. Det har gjort att många kommuner ansträngt sig och lyckats förbättra förutsättningarna för företagande, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Samtidigt finns det orosmoln. Ett är att kommunala upphandlingar blir allt mer komplicerade att delta i. Ett annat är svårigheterna att hitta nya medarbetare med relevant kompetens.

Men största orosmolnet är det nationella företagsklimatet.

– I fjol hade vi en bottennotering med det sämsta resultatet sedan frågan började ställas 2008. I år ligger resultatet kvar på samma låga nivå.

– Runt om i Sverige visar duktiga kommunpolitiker att det går att förbättra företagsklimatet. Regeringen måste lära av dem, säger Christer Östlund.

Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. I år presenteras rankingen den 2 oktober.

Läs mer och jämför kommunernas resultat på: www.foretagsklimat.se

Skriv ut sidan