Anlita MTK-auktoriserade företag för trygga glasmiljöer

2017-01-10 15:43

Glas är möjligheternas material. Det släpper in dagsljus, dämpar buller, skyddar mot brand, stoppar farlig strålning, ger skydd mot beskjutning och försvårar inbrott. Men det gäller att välja rätt glas och montera det rätt. Ett litet fel kan få stora följder. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller allvarliga säkerhetsrisker. År 2017 finns det i Sverige 89 MTK-auktoriserade företag med en geografisk spridning över hela landet.

Joakim Länder, Glasbranschföreningen- För att garantera säkra glasmiljöer är det viktigt att man anlitar MTK-auktoriserade företag som följer gällande branschregler. Auktorisationen ger trygghet för kunden i och med att arbetet alltid blir korrekt utfört. Det säkerställs tack vare att utbildad personal alltid finns på plats vid montaget och genom att vi har krav på egenkontroll av utfört arbete, säger Joakim Länder som ansvarar för Glasbranschföreningens MTK-utbildningar.

De MTK-auktoriserade företagen utbildas fortlöpande på Glasbranschföreningens skola i Katrineholm. Till grund för utbildningarna ligger de monteringstekniska anvisningarna - branschens regelverk för montage av alla typer av glas vilka ges ut av Glascentrum, branschens teknik- och utbildningscentrum.

- För att bli MTK-behörig arbetsledare eller montör måste man genomföra en tvådagars grundutbildning. Därefter måste man gå en fortbildningskurs vart femte år för att behålla sin behörighet, säger Joakim Länder.   

Kom i kontakt med MTK-auktoriserat företag 

Frågor om auktorisationen

Joakim Länder, joakim.lander@gbf.se, 08-453 90 69

Skriv ut sidan