Arbetsgivardeklaration på individnivå ska sätta stopp för skattefusk

Riksdagen säger ja till ny lag

2017-05-11 13:30

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas varje månad till Skatteverket, enligt beslut 10 maj. Ett besked som välkomnas av Byggbranschen i samverkan.

– Det här är ett mycket efterlängtat besked, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen, som är en av 11 organisationer inom Byggbranschen i samverkan, och slår fast att den nya lagen, tillsammans med den tidigare lagen om personalliggare i byggbranschen, kommer att ha stor effekt i arbetet att motverka oseriösa aktörer och stärka den sunda konkurrensen i byggbranschen.  

Enligt dagens regler ska uppgifterna lämnas en gång om året i en kontrolluppgift. De nya reglerna innebär att uppgifterna normalt ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration. Syftet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

De flesta nya reglerna börjar gälla 1 juli 2018. De som ska lämna uppgifter från detta datum är uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda när reglerna börjar gälla. Övriga som är skyldiga att lämna uppgifter ska göra detta från den 1 januari 2019.

Intervju med Jenny Grahn, Skatteverket

Vad är syftet med den föreslagna lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå?
– Arbetsgivardeklaration på individnivå ger seriösa företag möjlighet att konkurrera på lika villkor. Samtidigt är det en trygghet för anställda då de varje månad kan se vilka uppgifter som deras arbetsgivare har redovisat för dem. Att enskilda arbetstagare ges möjlighet till insyn på det här sättet känns både rätt och logiskt nu när tekniken möjliggör det.

Vilka beröringspunkter finns med lagen om personalliggare i byggbranschen?
– Båda lagarna främjar sund konkurrens samt ger företagare och anställda ökad trygghet, bland annat genom att motverka svartarbete. Kontrollen av personalliggare kommer att spetsas eftersom Skatteverket kan jämföra uppgifterna i personalliggaren med vad som redovisats i arbetsgivardeklarationen.

Finns det några missuppfattningar kring den nya lagen?
– En missuppfattning är att förändringen kommer innebära ökad administration för arbetsgivaren. Men majoriteten av arbetsgivarna har ett löneprogram och kan därmed lämna uppgifterna på ett smidigt sätt. Dessutom behöver arbetsgivaren inte lämna årliga kontrolluppgifter när man redovisar individuppgifter i arbetsgivardeklarationen.

Hur tycker du att arbetsgivare ska förbereda sig inför den nya lagen?
– Arbetsgivare som har ett lönesystem bör kontakta sin programvaruleverantör så att programvaran möter arbetsgivarens behov. Samma sak gäller dem som har byggt sina egna lönesystem – påbörja arbetet för att kunna möta de nya kraven i tid. Det är även viktigt att arbetsgivaren ser över sina lönerutiner så att redovisningen av den nya arbetsgivardeklarationen blir en smidig del av löneprocessen.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats

Skriv ut sidan