Beställ nya boken Bygga med glas – möjligheternas material!

2017-12-20 12:17

Glasbranschens teknik- och utbildningscenter, Glascentrum, ger ut en ny inspirations- och kunskapsbok om glas. Boken heter Bygga med glas - möjligheternas material – och vänder sig till alla verksamma och blivande arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som var och en arbetar med eller kommer att arbeta med glas som byggmaterial.

Glas är ett av våra mest unika materia som också är ett fantastiskt byggmaterial. Materialet har haft en femtioårig språngartad teknikutveckling. Från att ha varit endast ett material för ljusinsläpp och väderskydd till att idag vara ett fulländat energibesparande och konstruktivt material som med hjälp av laminat och beläggningar skyddar mot brand, buller, inbrott, solinstrålning med mera till att ge oss dagsljus och transparens som skapar trygga miljöer! Glas är också ett av våra mest miljövänliga material.

Boken Bygga med glas är en omarbetad och utvecklad version av den tidigare förlagan med samma namn och innehåller bland annat kapitel som ger inspiration för hur vi kan använda glas, fördjupad kunskap om glas som byggmaterial och beskrivning av regelverken som styr glasets möjligheter i byggverksamheten.

" Det händer oerhört mycket i glasbranschen och i en ökande takt, så det känns mycket bra att vi nu har en aktuell och heltäckande bok som beskriver glaset som material, alla olika bearbetningar och funktioner och därtill de krav och regler som gäller när vi använder glas i byggnationen, berättar Per Sjöhult, huvudredaktör för boken." 

Författare
Lars-Åke Almstedt, ACC Glasrådgivare AB
Per-Olof Carlson, ACC Glasrådgivare
Tomas Grange, teknisk konsult
Mikael Ödesjö, Glasbranschföreningen

Pris
Ordinarie pris 535 kr, exkl moms och porto
Medlemspris 195 kr, exkl moms och porto
(erbjuds medlemmar i Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening)

Beställ boken

Fyll i beställningsunderlaget nedan och skicka det med post eller e-post till:

Hanne Pehrson, Glascentrum, Grusåsvägen 10, 352 45 VÄXJÖ

hanne@glascentrum-mtk.se  

Skriv ut sidan