Branschen kan få ny yrkeshögskoleutbildning

Glas- och metallingenjör

2017-04-24 11:29

Idag saknas det utbildning över gymnasienivå inom glas för exempelvis arbetsledare eller produktionsledare. Glasbranschföreningen har därför inlett ett samarbete med Lerum vuxenutbildning för att ta fram en yrkeshögskoleutbildning, Glas- och metallingenjör. Det finns många olika byggutbildningar på Yrkeshögskolan men ingen specifikt inriktad på glas. En YH- utbildning är en eftergymnasial utbildning som ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och den ska också drivas i nära samarbete med arbetslivet.

Branschen har tillsammans med utbildningsanordnaren bildat en ledningsgrupp som vid första mötet i mitten av mars tog fram ett första förslag till innehåll för utbildningen. Om utbildningen blir av kommer det att vara riksintag och merparten av utbildningstiden ska ske på distans. Utbildningen ska innehålla både teoretiska kurser och LIA (lärande i arbetsliv) ute på företag.

Ansökan kommer att skickas till YH-myndigheten i höst. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked och får utbildningen beviljad under januari 2018. I sådant fall kan de första studenterna starta hösten 2018. Ju mer engagemang och behov medverkande bransch har desto större är chansen att ansökan blir beviljad och att utbildningen kan starta. Glasbranschföreningen uppmanar därför företag i branschen som är intresserade av att rekrytera personer som gått utbildningen, och som kan tänka sig att ta emot praktikanter, att höra av sig.

Kontakta Karin Lindskog, utbildningsanvarig, på 08-453 90 73 eller karin.lindskog@gbf.se

Skriv ut sidan