Framtidens bilar har interaktiva glasytor

2017-12-21 11:53

Hur kan man göra glasytor i fordon interaktiva? Det tangerar flera viktiga områden som kommunikation, användargränssnitt, användarupplevelse och autonom körning, dessutom finns möjlighet till förbättrad aerodynamik och därigenom ökad energieffektivitet.

- Utvecklingen av smarta funktioner i fordon har accelererat kraftigt med trender som självkörande bilar, bildelning, Über med mera. Användare börjar förvänta sig samma funktioner som en smartphone erbjuder, berättar Jerry Eriksson, projektledare på RISE Glas.

- Nya spelare på marknaden som Tesla fokuserar helt på digitala lösningar och mjukvara och ligger steget före alla andra. Att det är viktiga frågor ser man på att Volvo etablerade en ny FoU-avdelning i Lund 2016 som enbart fokuserar på digital utveckling, säger Jerry.

I projektet har man kartlagt möjligheten att utnyttja glasytor och förstärkt verklighet (Augmented Reality) för information i fordonsmiljön. Detta skulle kunna bidra till:

  • Ökad säkerhet (information i siktfält)
  • Förminskad förbrukning/ökad räckvidd (kameraövervakningssystem)
  • Att möta förväntningar/efterfrågan hos kund

Fokus har legat på att jobba med tre olika koncept:

  • Kamerasystem som skulle kunna ersätta backspeglar med kamera och display.
  • Körrelaterade förardisplayer för feedback med fokus på krav för att få ett bra användargränssnitt.
  • Interaktiva glas för inmatning och återkoppling där man kartlägger smarta glaslösningar, displayteknologier, sensorer med mera och tar fram ett koncept för detta.

Målet var att identifiera potentiella tekniker som kan implementeras i NEVS-fordon 2020-2025.

- Man valde att gå vidare med att undersöka hur man skulle kunna lösa interaktivitet på glasen för inmatning och återkoppling för att i nästa steg kunna ta fram en prototyp. Efter mycket letande runt om i världen visade det sig att ett företag i Småland har utrustning för att kunna ta fram en sådan. Projektet är just avslutat och man håller på att titta på möjligheter att förverkliga prototypen, berättar Jerry.

Konceptstudien finansierades av FFI-programmet på Vinnova och genomfördes av NEVS (projektägare), Semcon och RISE Glas.

Skriv ut sidan