Glasbranschföreningen välkomnar samtal om etableringsanställning

2017-09-21 13:21

Fackförbunden inom LO meddelar att de önskar förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Glasbranschföreningen och övriga arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv har efterfrågat under en längre tid och välkomnar.

Ingrid Clementson- Rekryteringsbehovet i glasbranschen är stort, så för våra företag är det en mycket prioriterad fråga att försöka hitta olika lösningar som gör det möjligt för fler att påbörja en yrkeskarriär i branschen. Under de senaste åren har vi haft en stor flyktinginvandring till Sverige och det finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med fackförbunden har vi stora möjligheter att skapa bra förutsättningar för företagen att kunna anställa även dessa personer, säger Ingrid Clementson, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Representanter från Svenskt Näringsliv skriver i ett pressmeddelande att det är av stor vikt att samtal om etableringsanställning inte drar ut på tiden. Det är också centralt att förhandlingarna rör de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga kostnaden, risken och krånglet.

- Jag hoppas att fackförbundens besked innebär att vi kan föra konstruktiva och bra förhandlingar om fler anställningsformer, säger Ingrid Clementson som poängterar att Glasbranschföreningen redan påbörjat en dialog med Byggnads om yrkesintroduktionsanställningar.

Läs pressmeddelandet fån Svenskt Näringsliv

Skriv ut sidan