Glasets styrka ska bestämmas genom mätningar av ytsprickor i relation till hållfasthet

NYTT FORSKNINGSPROJEKT

2017-05-05 10:32

Forskningsprojektet Smart Housing Småland, som är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlighet, skapar smarta lösningar av glas och trä för boende och hållbar byggd miljö. Ett av projekten hoppas kunna utveckla en icke-förstörande provningsmetod för att bedöma glasets styrka genom att upptäcka ytsprickor i glaset och korrelera dessa till hållfastheten.

Glasets styrka beror på hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som exempelvis stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt, vilket resulterar i att glasets styrka kan skilja sig mycket från glas till glas. Detta gör att man idag använder stora säkerhetsfaktorer för glas då det används i byggnader.

Öppnar upp för kvalitetsklasser och nya tillämpningar
Om forskningen lyckas skulle man, precis som man idag gör med virke, kunna sälja glas med olika kvalitetsklasser för olika tillämpningar. Det skulle också kunna leda till att glas kan används i fler och nya tillämpningar, eller att tunnare glas kan användas i belastade konstruktioner, uppger projektet på sin webbplats.

Möjliggör kontroll av glas i befintliga byggnader
I förlängningen skulle metoden kunna påverka processen vid tillverkning av glas om det blir möjligt att mäta mängden ytsprickor och sedan minimera dessa genom att ändra processparametrar kontinuerligt. Metoden skulle också kunna användas för att kontrollera glasets kvalitet i befintliga byggnader.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan avdelningen för byggnadsmekanik på Lunds Tekniska Högskola, Acoustic Agree och RISE Glas.

Här kan du läsa mer om projektet och genomförandet

Källa: Smart Housing Småland - www.smarthousing.nu

 

 

Skriv ut sidan