Gymnasielärare i skolbänken för att lära mer om glas och miljö

2016-12-21 11:19

500 yrkeslärare på gymnasiets bygg- samt el- och vvs-program från hela Sverige deltar i en tredagars utbildning, Nya glasögon, om hur lärare och elever tillsammans kan påverka miljön och klimatet, från global till lokal nivå.  

Utbildningen är ett branschöverskridande projekt mellan branscherna inom byggsektorn, finansierat av Energimyndigheten. Projektet ska ge yrkeslärare kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering.

- En av föreläsarna, Karolina Dolff, SP, redogjorde för de klimatavtryck vi människor gör både i arbete och privat och hur vi kan påverka och förändra detta. Hon nämnde bland annat tre ord som börjar på B, som vi som individer kan tänka på i detta avseende: Bostaden, biffen och börsen, berättar Joakim Länder, ansvarig för glasbranschens lärlingsutbildning, och hänvisar till hemsidan klimatkollen.se, där man själv kan gå in se hur ens liv sätter miljöspår och resultaterar i ett personligt klimatkonto.

- Som land överskred vi i Sverige redan för 15 år sedan vårt årliga nationella klimatkonto. Och i år övertrasserade vi kontot redan i augusti, på grund av att vi konsumerar mer och mer, trenden är tyvärr alltför tydlig, konstaterar Joakim, som tillhör konferensfunktionärerna på lärarutbildningen.

Jörgen Häll, Glascentrum, är glasbranschens föreläsare om glas för lärarna. Ett mycket uppskattat inslag på kursen eftersom många av bygglärarna har begränsade kunskaper om materialet.

- Vi får ju höra i pauserna att de till exempel lärt sig mycket nytt om glasets förbättrade energiprestanda och om ljusets betydelse för hälsa, prestation och trygghet, något som de för med sig vidare till sina elever, säger Joakim Länder.

Han kommer efter lärarutbildningen att skicka ut utförlig information till skolorna om hur man med hjälp av branschens utbildningsmaterial och stöd kan förstärka möjligheten att undervisa om glas på byggprogrammet.

 

Skriv ut sidan