• Jörgen Svenson övertar ordförandeklubban efter Håkan Berglund i GBFs 3 distrikt.

Jörgen ny distriktsordförande medan Håkan satsar på utvecklingen av dörrmästarkonceptet

3 DISTRIKTET

2018-03-06 15:10

Det blev tronskifte på ordförandeposten i GBFs tredje distrikt, alltså Göteborg med omnejd. Håkan Berglund, Tollor, valde att efter fem år kliva av. I hans ställe valdes Jörgen Svensson, Henåns Glas, till ny ordförande på en tvåårsperiod.

- Det är ett hedersuppdrag man inte säger nej till. Jag vet ju att vi inte har några jätteresurser för distriktsverksamheten, vare sig ekonomiska eller tidsmässiga. Men jag vet också att vi har ett stort engagemang och många som sluter upp på våra möten. Dessutom en bra och stor styrelse som är med och driver verksamheten, säger Jörgen.

Inte bara tack vare föreläsningen på distriktsmötet, om lyckade säljstrategier, tycker han själv att personliga möten som skapar företroendefulla relationer är nyckeln till framgång, med såväl kunder som medarbetare och kollegor.

- Därför är jag en förespråkare av fysiska möten, både på tu man hand, i små grupper och i större sällskap. Det ska vi försöka betona i vår distriktsverksamhet. Min inställning är att vi under min mandatperiod ska hinna besöka så många medlemsföretag som möjligt i distriktet, med hjälp av seniorer, mentorer, styrelseledamöter och kanslipersonal från föreningen centralt. På så sätt bygger vi kontakter och nätverk som gör det lättare att sprida information, veta var man kan få hjälp med vad. Exempelvis med utbildning, rekrytering osv.

Traditionellt för konservativa
Jörgen ser också en ljus framtid för branschen, i synnerhet för dem som vågar satsa på nya marknadsområden eller utveckla befintliga.

- Vi har nog traditionellt sett i branschen varit konservativa. Det har i och för sig sina poänger att skynda långsamt, och det är inte fel att fråga sig: Hur mycket ska vi kunna? Ska vi satsa på detta? Investera vår tid och maskiner och utrymme? Hur länge håller detta? Men det finns så många nya och spännande funktioner som erbjuder ökade försäljningsmöjligheter – ta bara varma glas, smarta glas som insynsskydd eller displayyta, solceller, inredningsglas m m. Dagens kunder är ofta så pålästa att de själva kommer att fråga efter de nya produkterna, och då är det ju bra att ha dem, säger han.

För Håkan Berglund innebär inte hans avgång som ordförande att han trappar ner på branschengagemanget.

- Nej, tvärtom - nu kan jag ägna mig helhjärtat åt dörrmästarkonceptet, något som jag verkligen brinner för! hälsar han.

70 deltagare från 25 företag deltog i 3 distriktets branschmöte, med minimässa, föredrag och kvällsaktivitet. ”Vi har en go tradition här då vi pratar med varann istället för om varann, det blir till en bra dialog som många uppskattar”, säger avgående ordföranden Håkan Berglund.

Skriv ut sidan