Konsten att bevara ursprunget och ändå klä huset i modern dräkt

SKÖVDE KULTURHUS

2017-11-13 15:02

Skövde Kulturhus är inte vilket kulturhus som helst. Invigt 1964 är det Sveriges första och har tillmätts ikonstatus. När därför Jürgen Wahlström på Wahlström & Steiner arkitekter fick uppdraget att formge en om- och tillbyggnad av kulturhuset var det med en blandning av rusig nyfikenhet och bävan som han satte sig vid ritbordet.

Smältdegel för folkbildning
Kulturhusets ursprunglige arkitekt, Hans Erland Heineman (1919 – 2003), var starkt influerad av den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright. Men han var dessutom en begåvad mångsysslare. Han deltog flitigt i den offentliga debatten. Han var hängiven socialdemokrat och Skövde Kulturhus, som bekostades av arbetarrörelsen, kan ses som en programförklaring.

Grundidén var att skapa en smältdegel för folkbildning, kultur och andlighet. Som exempel på omfattningen av Heinemans bredd kan nämnas att han står bakom utformningen av cirka 150 ålderdomshem i landet och som kuriositet att han ritade familjen Wingårdhs villa i Våmb där en icke helt okänd Gert växte upp.

Jürgen Wahlströms uppgift var nu att tänka nytt om en byggnad med stort kulturhistoriskt värde och högt ställda varsamhetskrav.

– Det handlade om att respektera den ursprungliga byggnaden samtidigt som vi ville skapa något nytt och unikt som motsvarar ett modernt synsätt på vad ett kulturhus är.

Otidsenlig kulturell oas
Tiden hade sprungit förbi Hans Erland Heinemans dröm om en kulturell oas tillgänglig för alla. Visserligen skedde en ombyggnad på 1990-talet.

– Den befintliga arkitekturen som bestod av två kroppar förbands med varandra men det blev inte så lyckat. Man kunde inte hitta entrén, det var mörkt och ja, man kände sig helt lost. Samband och logistik mellan kulturhusets olika verksamheter var otydliga.

Den ursprungliga utformningen präglas av stora rena ytor i naturmaterial med omsorg om detaljer. Det som krävdes var att ge det hela en modern dräkt utan att känslan för material och fasadens taktila skulpturala detaljer gick förlorade.

– Det självklara valet blev därför inslag av koppar i plåtdetaljerna, grå glimmerskiffer, mörkt trä och svart smide i glaspartiprofilerna.

Inglasad arkad
Glas, skulle också bli det material som stod för den verkliga revolutionen av byggnaden.  Mest anslående är kanske den kubiskt formade glaskroppen som svävar ovanför entrén.  Kuben har blivit museets ansikte ut mot torget och medborgarna. I den visas axplock ur aktuella utställningar.

Ytterligare exempel på den roll glaset kommit att spela är restaurangen. Från början var här en arkad, en mörk gång. Med lite fantasi platsen för en thriller.

– På 60-talet vurmade man för Italien och arkader, men det slog aldrig riktigt igenom på grund av att vi har ett helt annat klimat här.

Hans Erland Heinemans arkad i Skövde Kulturhus blev bara en mörk gång att passera.

Idag är den mörka passagen utbytt mot ett ljust långsträckt ”vardagsrum” med inbjudande sittgrupper och varma färger. Arkaden är inglasad, öppen mot torget och öppen mot bland annat biblioteksavdelningen. Ja, här kan man verkligen tala om ett vardagsrum i meningen öppet för alla.

Slottsarkitekten uppskattar transparens
Men, att komma dithän var inte det enklaste. Jürgen Wahlström erkänner att han mötte på en viss rädsla för glaset när han presenterade sin idé. Trots att var och varannan offentlig byggnad idag har glas som sitt signum var detta något annat. Diskussionerna, mötena och workshoparna blev många. En av de positiva rösterna tillhörde Ingvar Blixt.

Han är slottsarkitekt på Karlsborgs slott och expert på vad man får göra med gamla prestigefyllda byggnader. Ingvar Blixt såg glasets möjligheter.

– Glas är i sig ett bra material, säger han, men lyfter också fram material som redan finns. Det smarta glaset tar fram det gamla och antikvariska. Tack vare transparensen kan det i äldre hus visa detaljer som annars lätt skulle kunna gå förlorade.

Jürgen Wahlström berättar att mötet mellan glas och tegel byggde på att allt gjordes reversibelt, det vill säga att allt kan återställas i sitt ursprungliga skick om så önskas. Brandskydd och ventilation löstes i detta nya koncept där transparensen skulle vara det genomgående och dölja allt vad teknik och konstruktion heter.

– Vi lyckades dölja brandjalusierna i konstruktionen och sprinklersystemen med hjälp av reversibla tillägg där glaspartier endast förankrades med slitsar i de befintliga murarna.

Forskning viktig för arkitekter
Travarna med ritningar och tekniska beräkningar i Jürgen Wahlströms arbetsrum gör att en del av samtalet med honom måste handla om vad det är att vara arkitekt idag.

– Skapandet är bara en del av processen. Arkitektur idag är en blandning mellan konst och teknik. För 100 till 150 år sedan ritade man fasader och presenterade en planlösning. Resten ansvarade byggmästaren för. Men idag måste arkitekten hålla sig a jour med forskning, vad som sker i branschen och vad som finns att tillgå. Det gäller glas, brandskydd, ventilation osv. Och i ett jobb som Skövde Kulturhus är allt special. Inget är standard.

Men så gav också de minutiöst gjorda beräkningarna och alla samtalen resultat. Det dröjde nämligen inte länge förrän Skövde Kulturhus omnämndes som Sveriges lättillgängligaste. 2013 blev det Årets marknadsförare. Strax intill ligger nämligen Skövde Resecentrum, en knutpunkt för regional och lokal tåg- och busstrafik.

Plötsligt blev det för att citera Jürgen Wahlström, fullt ös. I väntan på nästa avgång fanns nu ett välkomnande hus att slinka in i. Alla kunde ju se att här fanns datorer, mat, kaffe, konst och en och annan bok…  

Text Kerstin Wallin

Så skapade glaset ljus och rymd.

* I anslutningar mellan glas och tegelmur har en vertikal slits tagits upp i tegelmuren där glasets fästs med fog. Visuellt sitter då glaset oförmedlad i tegelmuren.

* Brandjalusier/rökgardiner och sprinklersystem är monterade ovan undertak. Jalusierna faller ner genom en i princip osynlig smal spalt i undertaket.

* Glaspartierna fogas utan karmar mot varandra. Allt glas är solskyddsglas som även är självrengörande.

Bilder

Skriv ut sidan