Ny rekommendation från glasbranschen ska leda till bättre upphandlingar av glastjänster

2018-03-22 06:53

- De senaste åren har vi märkt att allt fler efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Det är önskemål som kommer både från företag och upphandlingsenheter. Glasbranschen skiljer sig nämligen i många hänseenden från övriga branscher inom byggsektorn, vilket gör att upphandlingsmodeller som används för andra entreprenörsgrupper, är direkt olämpliga för att handla upp glastjänster.

Det säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, i samband med att organisationen går ut med en ny rekommendation till landets kommunala upphandlare om vad man bör tänka på när man handlar upp glastjänster.

- Ett problem vi ofta stöter på i upphandlingar av glastjänster är att alltför stort fokus läggs på lägsta pris, utan krav eller viktning på kvalitet. Dessutom frågar allt fler kommuner efter pris per timme och procentpåslag på material, vilket leder till att det ofta är svårt att avgöra vem som i slutändan gör bäst jobb till lägst kostnad. Det blir också svårt för beställaren att utvärdera och följa upp en leverantör, förklarar Mikael Lindström, projektledare för glasmästeriföretagen i Glasbranschföreningen, och framhåller att den nya rekommendationen leder till både bättre och säkrare upphandlingar.

Den nya guiden för upphandling av glastjänster vänder sig i första hand till personer som arbetar med upphandlingsfrågor på kommuner eller i andra offentliga instanser, men den kan även användas som stöd för upphandling av servicejobb i den privata sektorn.

För frågor och kommentarer, kontakta:

Mikael Lindström
Projektledare glasmästeri
Glasbranschföreningen

08-453 90 71
070-575 90 72
mikael.lindstrom@gbf.se

Ladda hem broschyren Upphandla glastjänster.

Skriv ut sidan