• S:t Eriks inomhuspark är Utopia arkitekters förslag på en icke-kommersiell publik inomhusmiljö i Stockholm city

Sex glasbubblor kan bli inomhuspark i Stockholm

2017-03-17 18:38

En publik inomhuspark under böjda glas på en limträstomme kan bli verklighet vid S:t Eriksplan i Stockholm. Det föreslår Utopia arkitekter i samarbete med Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) ställer sig också positivt till förslaget. Till DN säger han:

– Det är en rätt härlig skapelse. Sedan måste investeringspengar fram och ännu knepigare kan det vara att driva den här parken. Men där kanske man kan hitta samarbeten med näringsidkare i området.

Lätt och luftig
Arkitektkontoret beskriver inomhusparken av trä och glas som en lätt och elegant byggnad, med grönskande innehåll och flödande belysning. Något som kommer att utmärka sig som ett landmärke i stadsbilden. Parken är sammankopplad med sin omgivning och lätt tillgänglig för allmänheten rent fysiskt. Entréer och passager blir välkomnande och kopplas tydligt till omgivande rörelsestråk för fotgängare.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter.

Till nytta för samhället
För Glasbranschföreningen är projektet intressant av flera aspekter, både materiellt och i samhällsnytta.

– Glasbranschen arbetar för att skapa ljusa miljöer och Utopias förslag är spännande och attraktivt. Dessutom fullt genomförbart med böjda laminerade glas. Både för maximalt dagsljusinsläpp och styrka att tåla såväl konstruktionen som den utsatta stadsmiljön. Vi tror mycket på den här typen av konceptuella parker, som vi ser som intressant för flera olika platser runt om i landet, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Glasbranschföreningens projektledare Karin Lindskog tycker att kombinationen av hållbart byggande för lek, umgänge, kulturupplevelser och andra aktiviteter för stadsborna och besökare som kan rymmas i inomhusparken är tilltalande:

– Det är naturligt att arkitekterna vill använda glas för transparens och på sätt skapa en modern och avancerad konstruktion samtidigt som den bidrar till insyn och utblick för trygghet och en levande miljö. Den här typen av publika platser är verkligen något som människor kan uppskatta, säger hon.

Inte bara i city
Utopia, liksom många andra i huvudstaden, har upptäckt att det råder stor brist på platser i den offentliga stadsmiljön som inte kräver inträde, shopping eller förtäring av något som kostar pengar. Och just S:t Eriksplan som idag är en tämligen ödslig och oattraktiv plats skulle kunna bli perfekt för en inomhuspark.

– Det är stor brist på icke-kommersiella publika inomhusmiljöer. Numera finns det nästa bara biblioteken som är sådana. Och i Stockholm skulle vi behöva flera, även utanför tullarna, säger Jesper Lövkvist, på Utopia.

Läs mer om projektet på Utopia.se

Skriv ut sidan