• Bild: Ström Architects

Synvillan kan bli ett hus på riktigt

2017-06-09 13:28

Ibland kan fantasin kännas verklig. Som den här villan på bilden. Det är en synvilla. Ström Arkitekter använder den modernaste tekniken för att ta fram verklighetstrogna föremål och miljöer, så kallade renderingar. ”Synvillan” är planerad att byggas på riktigt på Lidingö och ska ersätta ett gammalt trähus på en tomt som är strängt reglerad vad gäller byggyta, volym och våningar, därav den boxliknande designen för maximalt utnyttjande.

Vad är en rendering? Inom datorgrafik betecknar rendering den beräkning som ett datorprogram utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell. 3D-modellen kan vara en datafil som innehåller beskrivningar av betraktarens, ljuskällors och olika 3D-objekts position och rörelser, samt objektens ytor, färg, reflektioner, material, skärpedjup och så vidare. Strålföljning (raytracing) är ett exempel på en algoritm för rendering. Vid större renderingar används datorkluster för att göra processen snabbare. Rendering kan även beteckna beräkning av effekter vid videoredigering.

Fler renderingar på villan

Skriv ut sidan