• Slitna vindrutor är en trafikfara

​Ta trafikfaran med slitna vindrutor på allvar

2016-09-30 07:30

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultatet visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken.

Niklas Jacobsson– Resultatet var entydigt. Sikten påverkade körningen. Förarna upptäckte hindren senare, bromsade hårdare och gjorde häftigare undanmanöver ju sämre rutan var. Detta skedde trots att de i snitt hade sänkt sin hastighet med 15 km/timme när de körde med de slitna rutorna, säger Niklas Jacobsson, projektledare för Auktoriserat Bilglasmästeri.

Undersökningen initierades av Glasbranschföreningen och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Bägge parter menar att det är viktigt att uppmärksamma problemet.

– Trots att slitna vindrutor innebär en trafikfara är det ytterst få rutor som underkänns på bilbesiktningarna. Tekniken för att mäta slitaget finns, men den är inte tillräckligt effektiv och prioriteras därför inte, säger Niklas Jacobsson, och tillägger:

– Sveriges auktoriserade bilglasmästerier vill att regeringen tar sitt ansvar och ställer krav på att effektiv mätutrustning ska finnas på alla bilbesiktningsanläggningar och att Transportstyrelsen
och Vägverket får i uppdrag att följa upp hur många trafikolyckor som orsakas till följd av bristfälliga siktförhållanden.

Niklas Jacobsson poängterar också att vikten av att allmänheten informeras om risker med slitna vindrutor.

– De flesta vet att en skadad eller sprucken vindruta innebär försämrade siktförhållanden men få vet om att en tillsynes hel vindruta kan vara så pass sliten att den innebär en säkerhetsrisk. På våren och hösten ökar risken ännu mer eftersom den då ofta lågt stående solen bländar föraren. I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålarna träffar sprickor, trots att dessa ofta är osynliga för ögat.

– Siktsträckan minskar med upp till 65 procent om man kör i bländande ljus med en vindruta som gått 15 000 mil jämfört med en ny ruta.

Fakta om slitna vindrutor

  • Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten och det innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn.
  • Med en ny vindruta upptäcks ett hinder i snitt på 199 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 15 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 90 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 35 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 70 meters avstånd.

Läs en sammanfattning av undersökningen. Du kan även läsa den i sin helhet på www.vti.se

För säkra bilglasbyten och bilglasreparationer – vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri. Hitta företag när dig.

Kontakt

Niklas Jacobsson
niklas.jacobsson@gbf.se / 073 083 90 70 

Skriv ut sidan