• Jörgen Häll, vd Glascentrum, till höger i bild.

Världens glasexpertis samlad för aktuella forskningsresultat

GLASS PERFORMANCE DAYS

2017-06-30 10:52

500 av världens främsta glasexperter samlas just nu på Glass Performance Days i finska Tammerfors. Konferensprogrammet innehåller över hundra föredrag om de senaste rönen kring glas i byggnation. Konferensen, som firar 25-årsjubileum, har blivit den ledande mötesplatsen för utbyte av rön, erfarenheter och diskussioner om glas för att föra den tekniska utvecklingen framåt, från tillverkning och förädling till arkitektur och design.

Tidningen GLAS och Glascentrum finns på plats för att lyssna, lära och bidra till att sprida kunskaper vidare.

- Det är oerhört inspirerande att träffa likasinnade glasnördar, inte bra från Europa, för här har vi experter med samma intresse av glas från hela världen. Hittills har jag lyssnat på föredrag om kvaliteten på härdat glas, som är i fokus nu när vi får flera och allt större glasytor där kraven på säkerhetsglas på grund av olika laster ställs i allt större utsträckning. I och med detta noterar vi att det finns en fara i att härdat glas uppvisar effekter/defekter som slutkunden inte förväntar sig. Fenomenet, som kallas anisotropi, har alltid funnits men har aktualiserats mer på senare tid.  

- Här på GPD finns många som har studerat fenomenet och orsakerna till detta, för att vi ska kunna utveckla och förbättra kvaliteten på härdade glas. För att minimera problemet med anisotropi är forskarkollektivet här på konferensen överens om att det bygger på en väl kontrollerad härdprocess, där man värmer upp glaset jämnare över ytan, kvalitetssäkrar underhållet av härdutrustningen och skapar nya kontrollverktyg att användas direkt efter förädlingsprocessen, säger Jörgen Häll som återkommer här från konferensen med intryck om laminerat glas och olika typer av folie och hur de påverkar slutprodukten.

Skriv ut sidan