Boken - Bygga med glas

BYGGA MED GLAS är en handbok som syftar till att underlätta tillämpningar av föreskrifterna om glas i Boverkets byggregler, BBR, och för att kunna ställa funktionskrav vid upphandling.

Boken ger förslag till tekniska lösningar för att motsvara dessa krav. Den ger också kopplingar och hänvisningar till branschens regler såsom Monteringstekniska Kommitténs, MTK:s, riktlinjer samt till standarder.

 

Skriv ut sidan