Anlita en Diplomerad Dörrmästare!

Kraven på ett dörrparti är ofta många. Partiet ska skydda mot brand, fungera vid nödutrymning, försvåra vid inbrott och vara tillgänglighetsanpassat. Ofta ska kraven kombineras på samma parti.

Vanliga krav på ett dörrparti kan exempelvis vara:

  • Inbrottssäkerhet
  • Brandskydd
  • Tillgänglighet
  • Utrymning
  • Skottskydd
  • Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt

Det gäller att utforma dörrpartiet på rätt sätt, välja rätt glas och beslag som sedan ska monteras korrekt. Ett felaktigt val eller montage kan få stora negativa följder. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller säkerhetsrisker.

Ett företag inom Glasbranschföreningen som är Diplomerad Dörrmästare har kunskap om de olika kraven och vet hur dessa kan uppfyllas genom olika dörrkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Dörrmästaren kan erbjuda beställaren en helhetslösning för dörrar, profiler, glas och beslag med rådgivning och korrekt montage av rätt dörrprodukter.

Diplomerad Dörrmästare har utbildad personal. På Glasbranschföreningens skola i Katrineholm får företagens medarbetare teoretisk och praktisk utbildning.

Anlita därför ett företag som är Diplomerad Dörrmästare! Det företaget vet hur man uppfyller de ställda kraven.

Hitta en Diplomerad Dörrmästare!

Alufront
Sävedalen, www.alufront.se, 031-262210
DFF Aluminium
Haninge, www.dff.se, 08-50440340
Fasadsystem i Stenkullen
Stenkullen, www.fasadsystem.se, 0302-23010
Fasadsystem Stål i Borås AB
Dalsjöfors, www.fasadsystemstal.se, 033-271410
Flex Fasadia
Hultsfred, www.flexfasadia.se, 0495-249650
Nordmarkens Fasader
Töcksfors, www.nordmarkensfasader.se,  0573-21830
Tannefors Glas
Linköping, www.tanneforsglas.se, 013-146950
Tollor 
Göteborg, www.tollor.se,  031-551550

 

Skriv ut sidan