Bättre upphandling av glastjänster

NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN

Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta.

Det ligger ett gediget arbete bakom den nya guiden, som vi tror och hoppas ska vara ett bra stöd för dig som arbetar med upphandlingsfrågor på kommuner eller i andra offentliga organisationer.

Syftet är att underlätta för dig att handla upp glastjänster till bästa pris och kvalitet genom hela avtalsperioden.

Hör gärna av dig till Glasbranschföreningen om du har frågor gällande upphandling av glastjänster.

Mikael Lindström
Projektledare glasmästeri
08-453 90 71
mikael.lindstrom@gbf.se

Ladda hem broschyren: Upphandla glastjänster

Skriv ut sidan