Info om strejken i byggbranschen

En storkonflikt i byggbranschen är tyvärr ett faktum. Detta sedan Byggnads 11 april åter tackat nej till medlarnas bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier om ett nytt Byggavtal. Det är en omfattande strejk som enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar totalt berör cirka 9 700 medarbetare på 525 arbetsplatser över hela landet.

Strejken bröt ut 12 april kl. 06.00. Strejkvarslet som Byggnads lämnade till Sveriges Byggindustrier 30 mars innehåller en upptrappning vilket betyder att strejken kommer att utökas om parterna inte enas. Stridsåtgärderna kommer att utökas enligt följande:

- Varsel om strejk, från tisdagen den 19 april 2016, kl. 06.00

Och ytterligare upptrappning:
- Varsel om strejk, från tisdagen den 26 april 2016, kl. 06.00

Det är endast anställda under Byggavtalet som är uttagna i strejk. Det är alltså företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier som omfattas. Strejken kommer dock även att påverka andra företag som verkar inom byggsektorn. När Byggnads varslade om strejk 30 mars publicerade vi svar på ett antal frågor som våra glasföretag kan ställas inför. Det är också viktigt att du som medlem i Glasbranschföreningen läser igenom listan över arbetsplatser som är och kommer att bli uttagna i strejk så att du vet om du kommer att påverkas. Du hittar alla varsel här. Om din möjlighet att utföra arbete kommer att påverkas ber vi dig att ta kontakt med Glasbranschföreningen. Det är också viktigt att du underrättar leverantörer och beställare skriftligen om detta.

Här hittar du all information om det vi nämner ovan (Information med anledning av varsel mot Sveriges Byggindustrier) 

 

Skriv ut sidan