Länktips

Arbetsmarknadsnytt 
- en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med särskilt fokus på avtalsrörelsen.

Märket: En arbetsordning för hur lönerna ska bestämmas 
- filmklipp där Svenskt Näringsliv förklarar Industriavtalets normerande roll.

Medlingsinstitutet 
- en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att verka för en väl fungerande lönebildning.

Svenskt Näringslivs ordlista för avtalsrörelsen

Svenskt Näringsliv 

Skriv ut sidan