Info om strejken i måleribranschen

Det pågår sedan 8 april en strejk i måleribranschen. Måleriföretagen accepterade medlarnas bud. Målareförbundet sa däremot nej. Facket hävdar att Måleriföretagen genom sitt yrkande vill slå mot ackordet som lönesystem något som Måleriföretagen dementerar. Det Måleriföretagens yrkande handlar om är endast hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till. Man vill att den mätningsavgift som alla företag på avtalsområdet betalar för ackordsmätningar endast ska omfatta de företag som använder sig av ackord.

Strejken berör i ett första skede omkring 35 arbetsplatser och fyra företag har fått stänga hela sin verksamhet. Se bifogat varsel från 22 mars.

För ständigt aktuell information om strejken i måleribranschen besök - maleriforetagen.se/avtal-2016

Skriv ut sidan