Tidslinje och förhandlingsdelegation

Vi byter yrkanden

I februari byter vi krav med de fackliga organisationerna. Glasbranschföreningen för fram sina krav på förändringar i kollektivavtalen och facken gör detsamma. Därefter träffas parterna och förhandlar och försöker hitta en gemensam överenskommelse om innehållen i kollektivavtalen.

  • Yrkanden för Glasmästeriavtalet presenteras 14 februari
  • Yrkanden för Tjänstemannaavtalet presenteras 18 februari

Avtalen löper ut

Industriavtalet löper ut 31 mars 2020 (detta avtal sluts mellan industrins parter, men sätter märket för vilken löneökningstakt Sverige klarar av - mer info om industriavtalets normerande roll)

  • Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2020.
  • Tjänstemannaavtalet löper ut 30 april 2020.

Hur får föreningen information om vad medlemsföretagen vill?

Glasbranschföreningen arbetar inför och under en avtalsrörelse med en förhandlingsdelegation. Delegationen består av ett antal medlemsföretag samt föreningens vd och förhandlingschef. Det är förhandlingsdelegationen som framför de krav på förändringar som medlemsföretagen vill se i kollektivavtalen och det är förhandlingsdelegationen som beskriver företagens situation för fackförbunden.

Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation

Se vilka som ingår i Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation

De intensiva förberedelserna inför kommande avtalsrörelse inleder förhandlingsdelegationen i augusti 2019. 

Skriv ut sidan