Vi informerar om avtalsrörelsen

På dessa sidor samlar vi all information om Glasbranschföreningens kollektivavtalsförhandlingar. De kollektivavtal vi omförhandlar under 2020 är Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet. Vi tecknar även ett centralt hängavtal med Handelsanställdas Riksförbund (Handels) och specifika avtal med IF Metall.

Glasmästeriavtalet

Det är arbetsuppgifterna som styr vilket kollektivavtal som ska följas. Arbetsuppgifter för arbetare inom glas- och fasadföretagen omfattas av Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen tecknar Glasmästeriavtalet med den fackliga motparten Byggnads (Svenska byggnadsarbetareförbundet). Medlemmar kan läsa Glasmästeriavtalet här.

Giltighetstid 

Gällande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor löpte ut den 30 april men på grund av Coronapandemin löper det nu med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Vi har träffat ett avtal med Byggnads innebärande utökad fredsplikt till och med den 15 november 2020.

Förhandlingsdagar

Förhandlingar om löner och allmänna villkor äger rum följande datum:
8, 14 och 27 oktober samt 3, 10, 12, 24, 25, 27 och 30 november

Förhandlingsansvarig

Torbjörn Carlberg

Tjänstemannaavtalet

Arbetsuppgifter för tjänstemän inom glas- och metallföretagen omfattas av Tjänstemannaavtalet. Tjänstemannaavtalet samförhandlar Glasbranschföreningen med en rad andra arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn (Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen, Måleriföretagen i Sverige och Maskinentreprenörerna). Tjänstemannaavtalet tecknas med de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar kan läsa Tjänstemannaavtalet här.

Giltighetstid 

Tjänstemannaavtalet löper ut 30 november 2020 (tidigare datum var 30 april 2020, men avtalet har förlängts sju månader på grund av coronapandemin).

Förhandlingsdagar

Förhandlingar om löner och allmänna villkor äger rum följande datum:
23 oktober samt 5, 10, 11, 17, 18 och 26 november

Förhandlingsansvarig

Torbjörn Carlberg

Snabblänkar

Skriv ut sidan