Ansök om att bli Certifierad Konstinramare

För att bli Certifierad Konstinramare måste du vara medlem i Glasbranschföreningens inramningsgrupp. För att bli det måste man först ansöka om medlemskap i Glasbranschföreningen. Krav för att kunna ansöka om att bli certifierad är att man har genomgått någon av de kurser som arrangeras av Inramningsgruppen eller att man har avlagt godkänt gesällprov i konstinramaryrket. Ansökan ska kompletteras med en så kallad företagsdeklaration.

Läs mer om våra utbildningar

Frågor om certifieringen och ansökningsförfarandet, kontakta:

Karin Lindskog
Projektledare för inramningsgruppen
08-453 90 73
karin.lindskog@gbf.se

Skriv ut sidan