Tidslinje och förhandlingsdelegation

Vi byter yrkanden

I februari 2020 byter vi krav (så kallade yrkanden) med de fackliga organisationerna. Glasbranschföreningen för fram sina krav på förändringar i kollektivavtalen och facken gör detsamma. Därefter träffas parterna och förhandlar och försöker hitta en gemensam överenskommelse om innehållen i kollektivavtalen.

  • Yrkanden för Glasmästeriavtalet presenteras 14 februari 2020
  • Yrkanden för Tjänstemannaavtalet presenteras 18 februari 2020

Avtalen löper ut

Industriavtalet som sluts mellan industrins parter sätter märket för vilken löneökningstakt Sverige klarar av. Avtalet skulle ha löpet ut 31 mars 2020 men har nu på grund av coronapandemin förlängts till 31 oktober 2020. Här kan du läsa mer om Industriavtalets normerande roll.

  • Glasmästeriavtalet löpte ut 30 april 2020 (Fredsplikt råder till 15 november 2020. Avtalsförhandlingarna återupptas i oktober.)
  • Tjänstemannaavtalet löper ut 30 november 2020 (avtalet har förlängts på grund av coronapandemin)
  • Detaljhandelsavtalet löper ut 31 oktober 2020 (avtalet har förlängts på grund av coronapandemin)

Här kan du läsa mer om avtalens giltighetstid och förhandlingsdatum.

Hur får föreningen information om vad medlemsföretagen vill?

Glasbranschföreningen arbetar inför och under en avtalsrörelse med en förhandlingsdelegation. Delegationen består av ett antal medlemsföretag samt föreningens vd och förhandlingschef. Det är förhandlingsdelegationen som framför de krav på förändringar som medlemsföretagen vill se i kollektivavtalen och det är förhandlingsdelegationen som beskriver företagens situation för fackförbunden.

Du som är medlem i Glasbranschföreningen är alltid välkommen att höra av dig till någon i förhandlingsdelegationen för att framföra dina önskemål och förslag till förbättringar av avtalen. 

Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation

Se vilka som ingår i Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation.

Vill du veta mer?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se