Våra övergripande mål för kollektivavtalen

Glasbranschföreningen anser att kollektivavtalen ska:

  • Skapa förutsättningar för alla våra medlemsföretag att – oavsett verksamhetsområde - vara konkurrenskraftiga
  • Vara moderna och lätta att förstå och använda
  • Ge möjlighet till individuell lönesättning (lön kopplat till kompetens)
  • Innehålla regler för flexibel förläggning av arbetstider
  • Skapa möjligheter till en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • På sikt vara ett medarbetaravtal (det vill säga harmoni mellan Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet som ett avtal)

Kollektivavtalen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra alla våra glasföretag att vara konkurrenskraftiga företag med bra villkor för de anställda. Kollektivavtalen ska vara förutsägbara. Kollektivavtalen får inte vara gammalmodiga eller så detaljrika att de blir svåra att förstå eller hämmar möjlighet till utveckling för företag och medarbetare. Kollektivavtalen måste därför hänga med i tiden och vara moderna och de måste vara lätta att förstå och använda för både företag och medarbetare.

Det arbetsgivarpolitiska arbetet är inriktat på att få ökad förståelse för glasföretagens funktion på arbetsmarknaden och behov av kompetens hos fackförbund, politiker och allmänna opinionen. Glasbranschföreningens arbetsgivardel leder och samordnar kollektivavtalsförhandlingar och arbetsrättslig rådgivning. Arbetsgivardelen samverkar med Svenskt Näringsliv.

Dessa mål är antagna av Glasbranschföreningens styrelse vid styrelsemötet 2015-12-04 och gäller tills vidare.

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se