FACE

FACE

International Fasade Community, Webb-based (www.internationalfacade.com)

Syftet med FACE är att vara en nyhets- och informationskanal för fasadföretag i Europa och att skapa en mötesplats för företag, projektörer, arkitekter och högskolor. Genom att gå in med frågor om exempelvis hjälp vid större projekt kan FACE skapa nätverk som ger kunskap och erfarenhetsåterföring. Idag är 100 aktiva internationella fasadföretag, 2000 personer, 10 universitet som kunskapscenter och 5 nätverksorganisationer anslutna till FACE. För företag ges möjlighet till mer exklusivt medlemskap á 2 500 Euro per år. Idag är 8 företag anslutna.

FACE är i en utvecklingsfas och flera möjligheter kommer att ges för att kunna ta del av och medverka i FACE.

För fasadföretagen i GBF, Glafo och våra högskolor, bör vi analysera möjligheterna med FACE.

Länkar

Skriv ut sidan