Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

FR2000

Glasbranschföreningen har ett kvalitets- och miljösäkringssystem inom FR2000 Glas och Fasad. Syftet med systemet är att skapa rutiner och organisation för en kvalitets- och miljösäkrad verksamhet. Här finns viktiga avsnitt för de olika arbetsmoment och verksamheter föreningens medlemsföretag bedriver.

FR2000, utvecklat inom Företagarna, drivs idag som en självständig organisation bestående av 14 branschorganisationer. Systemet är baserat på ISO 9001, ISO14001, Arbetsmiljölagen, Lagen om olycksfall samt Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ.

FR2000 är uppbyggt i en logisk struktur så att företagen lätt skall kunna använda sig av FR2000 i sin verksamhet. En ledstjärna för FR2000 är att hanteringen av rutiner och dokument inte får bli för omfattande och byråkratiska i det lilla företaget. Det är genom att koppla ihop företagets olika processer till en helhet med en organisatorisk struktur som ett effektivt verksamhetssystem skapas.

Systemet är en anpassning av ISO 9001 och 14001 och är inspirerat av SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, genom tolkning av SIQ-modellens översikt. Ett företag som redan infört FR2000 och får krav på ISO-certifiering, har redan gjort större delen av arbetet.

FR2000 finns i en basversion till vilken branschanpassningar kan knytas. Dessa gör det smidigare för ett litet företag att införa systemet. Det kan till exempel innebära att ord, texter, begrepp i FR2000 anpassas till den bransch som företaget tillhör. Branschen kan också lägga till aktuella, gällande lagkrav. Flera branschorganisationer har, liksom Glasbranschföreningen, även valt att integrera arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). I den nya uppgraderade basversionen finns nu också arbetsmiljödelen med.

FR2000
Mer information om systemet finns på www.fr2000.se

Skriv ut sidan