Anvisningar för anmälan och deltagande

Glaspriset 2020

Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Det kan vara stora glasbyggnader men också en mindre tekniskt avancerad glasdel i en byggnad. Nu är det dags att utse bästa glasprojektet som färdigställts under 2018-2019.

Anmälan om deltagande ska göras senast 9 december 2019.
Anmälan ska innehålla projektets namn och kontaktuppgifter till inlämnaren.

Inlämning av material ska göras senast 14 januari 2020.

Skicka till
Både anmälan om deltagande och material skickas till Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, karin.lindskog@gbf.se.

Materialet ska skickas via WeTransfer* – www.wetransfer.com – och innehålla:

1. Ett Word-dokument med projektbeskrivning innehållande följande uppgifter:

  • Projektets namn
  • Byggherre
  • Arkitekt
  • Glasentreprenör
  • Glasleverantör
  • Byggsystem
  • En beskrivning av projektet inklusive en motivering till varför detta objekt ska vinna. Totalt max 2 500 tecken.

2. Sju färgbilder på projektet (exteriört, interiört samt detaljbilder). Bilderna ska vara högupplösta (300 dpi).

3. Ritningar, max fem, med upplösning 1 000 dpi.

4. Inlämnarens/kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt kontaktuppgifter till projektets arkitekt, byggherre och glasleverantör.

Kriterier
Juryn gör sin bedömning utifrån hur väl projekten uppfyller kriterierna arkitektur, funktion och innovation.

Vinnare
Det vinnande projektet offentliggörs i samband med prisutdelning, 21-24 april på Nordbygg 2020 i Stockholm.

Deltagande
En avgift på 1 750 kr tas ut för varje inlämnat bidrag, för bland annat produktion av presentationsmaterial. Projekten kommer att visas i Glasbranschföreningens monter på Nordbygg 2020 och publiceras i tidningen GLAS och på Glasbranschföreningens hemsida.

Ytterligare upplysningar
Frågor besvaras av Karin Lindskog, tel 08-453 90 73, karin.lindskog@gbf.se.

Instruktioner för WeTransfer
*) WeTransfer – www.wetransfer.com – är en gratistjänst för att överföra tunga filer upp till 2 GB. Följ instruktionen nedan:

Under rubriken ”+Lägg till dina filer” lägger du in samtliga bild- och textfiler som tillhör projektet (i en zippad/komprimerad mapp).
Under rubriken ”Skicka till” skriver du: karin.lindskog@gbf.se
Under rubriken ”Din e-postadress” uppger du den e-postadress som du vill ska vara avsändare.
Under rubriken ”Meddelande” lämnar du information om vilket projekt som är avsändare, exempelvis: Glaspriset 2020 – namn på projektet.
Tryck sedan på knappen ”Överför” och filen/filerna överförs.

Skriv ut sidan