Image
En blå glasfasad

Entreprenadjuridisk grundkurs - del 2

Datum och tid:
till
Typ:
Juridik - Avtal/Entreprenadutb.
Plats:
Digital kurs

NOTERA - Denna digitala kurs genomförs under två halvdagar, 30/8 samt 7/9, kl 13:00 - 16:00.

Entreprenadjuridiken är grundläggande för affären och genom att känna till det juridiska regelverket undviker du problem och onödiga kostnader. Lär dig mer om AB/ABT, AB-U/ABT-U, kalkylregler och vikten av att dokumentera samt underrätta och du kommer att kunna glädjas åt lönsamma och framgångsrika projekt!

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper om det entreprenadjuridiska regelverket (AB/ABT och AB-U/ABT-U).

Målgrupp

Kursen riktar sig till nybörjare inom entreprenadjuridik.

Kursinnehåll

Detaljerad genomgång av de grundläggande kalkylreglerna samt de regler om ÄTA-arbeten, likställda arbeten, hinder med mera som aktualiseras när kalkylsförutsättningarna brister. Vi lär oss skillnaderna mellan AB och ABT, reglerna avseende underrättelser samt vikten av att underrätta och en hel del om vad som gäller avseende ansvar, besiktning och då AB-U/ABT-U är avtalsinnehåll.

Kursledare

JKN Advokater
Föreläsare Johan K Nilsson, johan.k.nilsson@jkn.se

Kursavgift

2 900 kr/deltagare för medlemmar i Glasbranschföreningen
5 800 kr/deltagare för icke medlemmar

Övriga upplysningar

Läxor kommer förekomma mellan föreläsningarna.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.