Entreprenadjuridisk kurs om aktuella frågeställningar

2020-12-10 12:00 till 13:00Juridik - Avtal/Entreprenadutb.Webbutbildning

Det är en konst att skriva avtal. Alla är vinnare på att de är tydliga, förutsägbara och lättförståeliga. Nu erbjuder vi dig som medlem digital fortbildning inom entreprenadjuridik för att guida dig genom garantiansvar, fallgropar och ersättningsformer. Kursen består av tre digitala sessioner á 1 timme - OBS! Endast för medlemmar i Glasbranschföreningen.

Kursen är en fortbildning om tre sessioner som avhandlar:

- Entreprenörens fel och garantiansvar - Glasbranschföreningens garantivillkor
- Fallgropar vid avtalförhandlingarna - vanliga avsteg från AB 04 / ABT 06
- Ersättningsformer och att dokumentera rätt - vilka uppgifter behövs för rätt till ersättning och tidsförlängning

Syfte

Att ge kunskap om aktuella frågeställningar och fallgropar vid avtalsskrivning

Målgrupp

Företagsledare, projekt- och arbetsledare

Kurslängd

Tre sessioner á 1 timme

Kursledare

Johan Wingmark / Jonathan Sonning, AG Advokat

Kursavgift

1 500 kr exkl moms per session

2 900 kr exkl moms för samtliga tre sessioner

Kurstillfällen

2 november kl 12:00 - 13:00 Entreprenörens fel och garantiansvar - GBFs garantivillkor
Entreprenörens ansvar för fel aktualiseras i princip i samtliga projekt och är central för såväl beställare som entreprenörer. Det är också något som påverkar såväl allmänna överväganden kring uppdragets utförande som prissättningen. På senare tid har en rad domstolsavgöranden ändrat förutsättningarna och lagt en större risk på entreprenören. Under föreläsningen tar advokaten Johan Wingmark och biträdande juristen Jonathan Sonning upp flera konkreta faror och fallgropar som kan visa sig kostsamma att inte känna till.

På webinaret går vi bland annat igenom följande:

  • Riskfördelningen mellan entreprenören och beställaren för skador på entreprenaden
  • Vilka sanktionsmedel som finns mot en entreprenör som inte avhjälper fel
  • Omfattningen av entreprenörens felavhjälpandeskyldighet
  • GBR:s garantivillkor och deras förhållande till standardavtalens reglering

10 december kl 12:00 - 13:00 Fallgropar vid avtalsförhandlingarna - vanliga avsteg från AB 04 / ABT 06
De flesta entreprenörer har en övergripande bild av vilka regler som gäller enligt standardavtalen. Det är dock mer regel än undantag att beställaren i sitt förfrågningsunderlag har angett andra regler som inte stämmer överens med vad entreprenören förväntar sig. I de Administrativa föreskrifterna kan både små och stora överraskningar gömma sig.

På webinariet går vi bland annat igenom följande:

  • Vilka är de vanligaste avstegen som beställare gör från AB 04/ABT 06?
  • Vilka vanliga och mindre vanliga avsteg är de som innebär störst risk för entreprenören?
  • Hur måste beställaren ange avsteg från AB 04 /ABT 06 för att de ska vara giltiga?
  • Kan entreprenören reservera sig från sådan avsteg och hur ska entreprenören göra då?

17 december kl 12:00 - 13:00 Ersättningsformer och att dokumentera rätt - vilka uppgifter behövs för rätt till ersättning och tidsförlängning
När en entreprenad flyter på som den ska är dokumentation ofta inte ett prioriterat område och när framdriften i projektet krånglar är entreprenören många gånger fullt upptagen med att lösa olika problem och hinner inte med sköta administrativa uppgifter. Det kan dock bli kostsamt för entreprenören att inte ha dokumenterat när både entreprenör och beställare inser att kostnaderna för projektet dragit iväg. I slutet av ett struligt projekt kan entreprenören ofta konstatera att kostnaderna överstiger anbudskalkylen utan att det är riktigt klart varför.

På webinariet går vi bland annat igenom följande:

  • Vad är de viktigaste uppgifterna att dokumentera för rätt till tidsförlängning?
  • Vad är de viktigaste uppgifterna att dokumentera för rätt till ersättning för tidsförlängning och forcering?
  • Vad är de viktigaste uppgifterna att dokumentera för rätt till ersättning för ÄTA-arbeten?
  • Vad är syftet med dokumentation?
  • Är det skillnad mellan att dokumentera för sig själv och för en tvist?

Nödvändig teknisk utrustning för att kunna delta

  • Dator uppkopplad till internet med lästa uppkopplingshastighet 1,5 Mbps
  • Datorn behöver vara kopplad till en kamera
  • Datorn behöver vara ansluten til en högtalare och mikrofon alternativt hörlurar med mikrofon

Hur kommer det fungera?

  • Du kommer få en länk sänd, till den e-postadress du angivit vid registrering, på förmiddagen samma dag som kurstillfället.
  • Koppla upp dig 5-10 minuter innan kursstart för att säkerställa att din teknik fungerar. Du har då möjlighet att korrigera ljud och bild innan du ansluter dig.
  • Kursen inleds med kontroll att du hör och ser som det är tänkt.
  • När kursen startar - stäng av mikrofonen (mute).
  • Vill du ställa en fråga till föreläsaren? Klicka på pratbububblan och skriv din fråga i chatten. Föreläsaren svarar på frågan när tillfälle ges alternativt vid den avslutande frågestunden.

Anmälan

Till anmälan

Skriv ut sidan