Gesällprov i Konstinramaryrket

2020-10-08 13:00 till 2020-10-09 18:00Gesäll- /yrkesprovGlasskolan i Katrineholm

Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att ha ett gesällbrev får du även möjlighet att senare gå mästarbrevsutbildningen.

Genomförande

Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov.
Kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se, 08-453 90 77, för mer information.

Provmoment:

  • Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället
  • Genomgång av en svävande inramning - Tas med till provtillfället
  • Genomgång av en enkel objektsinramning - Tas med till provtillfället
  • Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
  • Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
  • Passepartoutskärning med flera öppningar

Testa maskiner

Under gesällprovets första dag finns tid avsatt för att testa maskinerna/utrustningen i inramningsverkstaden på Glasskolan. 

Målgrupp

Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen
4 500 kr exkl moms för icke medlemmar

Provtagaren, oavsett om man är medlem i Glasbranschföreningen eller inte, får själv bekosta rese‐ och eventuella logikostnader.  

OBS! Antalet platser är begränsade - sista anmälningsdag är 31 augusti

När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet.

Anmälan

Anmäl dig till Gesällprov i konstinramaryrket här - senast 31 augusti 2020.

Intresserad av att bli en mästare?

Inramningsgruppen har antagit nya mästarprovsbestämmelser för konstinramaryrket i vilka den nya mästarutbildningen ingår. 
Läs mer om provbestämmelser och mästarutbildningen.

Skriv ut sidan