Gesällprov i Konstinramaryrket

2018-10-11 13:00 till 2018-10-12 18:00Gesäll- /yrkesprovGlasskolan i Katrineholm

Välkommen att avlägga gesällprov i konstinramaryrket. Den 11 - 12 oktober  arrangerar Glasbranschföreningen ett provtillfälle på Glasskolan i Katrineholm. Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att ha ett gesällbrev får du även möjlighet att senare gå mästarbrevsutbildningen.

Genomförande
Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. 

Provmoment:
1.    Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället
2.    Genomgång av en svävande inramning - Tas med till provtillfället
3.    Genomgång av en enkel objektsinramning - Tas med till provtillfället
4.    Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
5.    Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
6.    Passepartoutskärning med flera öppningar

Testa maskiner
Under gesällprovets första dag finns tid avsatt för att testa maskinerna/utrustningen i inramningsverkstaden på Glasskolan. 

Målgrupp
Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet.

Avgift
Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen.
4 500 kr exkl moms för icke medlemmar.

Provtagaren, oavsett om man är medlem i Glasbranschföreningen eller inte, får själv bekosta rese‐ och eventuella logikostnader.  

OBS! Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast 7 september innan utsatt provtid. Antalet platser är begränsade. När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet.

Mer information och provbestämmelser

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan