Gesällprov i Konstinramaryrket

2019-10-10 13:00 till 2019-10-11 18:00Gesäll- /yrkesprovGlasskolan i Katrineholm

Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att ha ett gesällbrev får du även möjlighet att senare gå mästarbrevsutbildningen.

Genomförande

Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. 

Provmoment

  • Teoretiskt prov görs två veckor innan provtillfället
  • Genomgång av en svävande inramning - Tas med till provtillfället
  • Genomgång av en enkel objektsinramning - Tas med till provtillfället
  • Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
  • Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
  • Passepartoutskärning med flera öppningar

Testa maskiner

Under gesällprovets första dag finns tid avsatt för att testa maskinerna/utrustningen i inramningsverkstaden på Glasskolan. 

Målgrupp

Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet.

Avgift

Gesällprovet är kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen
4 500 kr exkl moms för icke medlemmar

Provtagaren, oavsett om man är medlem i Glasbranschföreningen eller inte, får själv bekosta rese‐ och eventuella logikostnader.  

OBS! Antalet platser är begränsade
När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet.

Mer information och provbestämmelser

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan