Image
Kongresslogga 2021

Glasbranschföreningens kongress

Datum och tid:
till
Typ:
Möten & events
Plats:
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Glasbranschföreningens Kongress hålls vartannat år och samlar företag från hela branschen. På Kongressen lyssnar vi till spännande föredragshållare och diskuterar angelägna framtidsfrågor. Viktigast av allt är föreningsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet samlar branschen till en gemensam handlingslinje för de kommande åren och här väljs även föreningens styrelse.

Näringslivets Hus, 30 september 2021

Glasbranschföreningens kongress och föreningsmöte arrangeras vanligtvis i april månad, men på grund av pandemin har årets möte flyttats fram till 30 september 2021. Vi planerar i dagsläget för ett fysiskt möte och vi hoppas och tror att det kommer att gå att genomföra. 

Vi kommer att hålla till i Svenskt Näringslivs lokaler (Näringslivets Hus, Storgatan 19) i Stockholm. Vi börjar med gemensam lunch för dem som vill kl. 12.00-13.00 och därefter pågår mötet/kongressen mellan 13.00 och 16.30, inklusive fikapaus. 

Preliminärt program

12.00 Mingellunch
13.00  Årsmöte
15.00  Fikapaus
15.30  Inspirationsföreläsning
16.30  Mingel

På grund av pandemin blir det dessvärre ett mer nedtonat upplägg än vad vi är vana vid. Vi kommer exempelvis inte att samlas till en stor middag på kvällen, utan avslutar istället med ett mingel kl. 16.30-18.00.

Inkom med motioner senast 30 juli 2021

Enligt föreningens stadgar ska frågor och motioner till föreningsmötet senast vara föreningsstyrelsen tillhanda 30 juli 2021 för att de ska kunna tas upp på dagordningen.

Dessa ska skickas med post eller e-post till:

Glasbranschföreningen
Box 16286
103 25 Stockholm

info@gbf.se

Senast 14 dagar före föreningsmötet får varje medlemsföretag information om inkomna motioner, föreningsstyrelsens utlåtanden och övriga avgörande frågor som ska lyftas på mötet. Underlagen kommer att läggas ut på medlemssidorna här på webbplatsen och i samband med det skickar vi ett mejl med länk till dokumenten.

Bo över på Hotell Mornington Stockholm City

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på hotellet 29 och 30 september. 

Pris per rum och natt (inkl. frukost):
Enkelrum 853 kr (exkl. moms) 
Dubbelrum superior 1 079 kr (exkl. moms)

Bokning av dessa rum kan endast göras per telefon: 08-507 330 00 eller via e-post till: stockholm@mornington.se.  

Ange koden Glasbranschföreningen2021 vid bokning. 

Anmälan

Sista anmälningsdag till kongressen är 9 september. 

För senare anmälan till enbart föreningsmötet, vänligen kontakta kansliet på info@gbf.se.

Välkommen!