Glasrådgivning Del 1 - Möjligheternas material (andra tillfället)

2020-08-13 09:00 till 13:00Andra kurserMicrosoft Teams (webbutbildning)

OBS! Kursen ges av Svensk Planglasförening. Del 1 omfattar två halvdagar 11 augusti kl. 09.00-12.00 samt 13 augusti kl. 09.00-13.00.

VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?

Kursen vänder sig framförallt till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Vi har under 2019 moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

KURSMÅL

Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas och planglasprodukter och bidra till att öka dina kunskaper inom material- och produktområdet. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas. Efter genomförd kurs del 1 finns möjligheten att gå en fortsättning, Glasrådgivning del 2 - Glas i Funktion.

KURSINNEHÅLL

Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material behandlar 5 olika avsnitt:

  • Glas och dess egenskaper
  • Tillverkning av planglas
  • Basglas och förädlade glas
  • Isolerrutor och belagda glas
  • Planglasmarknaden

Kursen innehåller kursdokumentation.

KURSLEDARE

Anna-Lena Fransson och Fredrik Hall Johansson, Glascentrum

KURSTILLFÄLLE

Glasrådgivning del 1 omfattar två halvdagar: 11 augusti start kl.09.00 till ca kl.12.00 och 13 augusti 09.00 till ca kl.13.00 via Microsoft Teams.

KURSAVGIFT

2 900 kr, exkl. moms/deltagare

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 5 augusti. Anmälan är bindande.

Öppna anmälningsformuläret

Skriv ut sidan