INSTÄLLD - Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

2019-03-20 09:30Juridik - Avtal/Entreprenadutb.AG Advokat, Regeringsgatan 38, Stockholm

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

Nu finns det möjlighet att få fördjupade kunskaper i entreprenadjuridik. I kursens ena del läggs fokus på de regler som gäller för besiktningsförfarandet och vad som juridiskt sett utgör ett fel och den andra delen behandlar juridiken kring störningar.

Målgrupp
Den här är en endagskurs för dig som har goda grundkunskaper i entreprenadjuridik.

Kursens mål
Att ge deltagaren bättre kunskap om olika besiktningar samt hur man kan hanterar störningar.

Kursinnehåll
Utmärkande för entreprenadrätten är att bedömningen av om fel föreligger vanligtvis görs av en besiktningsman. Det är därför viktigt att såväl beställare som entreprenör har god kännedom om de regler som gäller för besiktningsförfarandet och vad som juridiskt sett utgör ett fel. Kursen ger dig kunskap om vilka olika typer av besiktningar som finns och när det är aktuellt att hålla de olika besiktningarna. Du får under kursen handfasta råd om hur du som entreprenör bör agera före, under och efter en besiktning.

Kursens andra del behandlar juridiken som styr de situationer som ger upphov till störningar för entreprenörer. Vi går igenom reglerna, och har ett praktiskt moment om hur entreprenören kan hantera störningar för att hamna i ett så gott ekonomiskt läge som möjligt.

Kursavgift
3 900 kr exkl moms

Anmäl dig till utbildningen
Skriv ut sidan