INSTÄLLD - Stenskottsreparationer bilglas – fördjupningskurs

2020-05-14 09:00 till 16:00BilglasutbildningGlasskolan i Katrineholm

Stenskottsreparationer är ett hantverk - en korrekt och välgjord lagning gör att skadan syns väsentligt mindre samt att bilrutan återfår sin hållfasthet efter reparation. Skador på en vindruta kan vara av varierande slag. Faktorer som avgör skadans omfattning är var på rutan skadan sitter samt dess typ och storlek. Kursen ger fördjupad kunskap om olika tekniker för stenskottslagning. Rätt teknik ger en hållbar och utseendemässigt optimal lagning.

Kursens mål:
Ge en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i olika tekniker för stenskottsreparation.

Kursinnehåll:

 • Genomgång av olika system för stenskottsreparationer (vacuum- och trycksystem)
 • Regler för var på rutan man kan reparera stenskott baserat på skadans typ och storlek
 • Genomgång av arbetsmiljö inklusive lämplig skyddsutrustning
 • Grundläggande teoretisk och praktisk genomgång av tekniker för stenskottsreparationer
 • Praktisk träning på så kallade trånga stenskott
 • Praktisk träning på dubbelstenskott
 • Praktisk träning på lagningar där mycket glas skadats
 • Genomgång av stenskott med innehåll av fukt eller vatten
 • Genomgång och praktisk träning på lagning av spruckna rutor.

Dagen avslutas med ett skriftligt prov och en sammanfattning av dagens utbildningsinnehåll.

Kursledare:
Esbjörn Rönnholm, Glas Weld

Omfattning:
Kursen är en heldagsutbildning på Glasskolan i Katrineholm.

Avgift (inkl lunch samt för- & eftermiddagsfika):
2 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen eller Auktoriserat Bilglasmästeri.
5 800 kr exkl moms för icke medlemmar.

Avbokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande.
 • Fri avbokning senast 10 arbetsdagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar men senast 5 arbetsdagar före kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kursstart, debiteras 50 procent av kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras 100 procent av kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Glöm inte att meddela Glasbranschföreningen om bytet!
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen, senast 14 dagar innan kursstart, vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder.

 

Skriv ut sidan